[ Thuis ]   [ Links ]   [ Over ]   [ Contact ]  


Website Voorwaarden

Website Voorwaarden: Algemeen

U mag deze website niet gebruiken of benaderen zonder dat U instemt met de onderstaande voorwaarden en condities.
Met het gebruik van deze website gaat U accoord met deze voorwaarden en condities en U vrijwaart ImQuSo, ondergeschikten, dochter bedrijven, aangeslotenen, aannemers, leveranciers, agenten, gelieerde en werknemers van elke vorm van aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van deze website of andere materialen, informatie, opinies of voorstellen die zich hierin bevinden.

Website Voorwaarden: Aansprakelijkheid

Deze Website en de informatie, namen, afbeeldingen, plaatjes, logo's en iconen betreffende of gerelateerd aan ImQuSo en gelieerde producten en services is beschikbaar gemaakt "zoals het er staat" en op een  "als beschikbaar" basis zonder vertoog, steun of aantekening en zonder garantie van enig soort, of het nu vermeld is of geïmpliceerd, inclusief, maar niet beperkt tot impliciete garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke doelstelling of inbreuk op geclaimde rechten.
In geen enkel geval zal ImQuSo of een van zijn, ondergeschikten, dochter bedrijven, aangeslotenen, aannemers, leveranciers, agenten, gelieerde en werknemers aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, inclusief en zonder enige beperking speciaal, direct, indirect of daaruit volgende schade, of welke schade dan ook, die het gevolg is van toegang hebben tot, gebruik maken van, of de onmogelijk om te toegang te krijgen tot deze website en het gebruik van materiaal, informatie kwalificaties, voorstellen of gegevens die op deze website beschikbaar zijn.

Website Voorwaarden: Verantwoordelijkheid

In deze website kunnen publicaties voorkomen die technisch incorrect zijn of typografische fouten bevatten, die nog gecorrigeerd zullen worden.
Maar ook periodieke aanpassingen worden om de zoveel tijd doorgevoerd op de informatie in deze website aanwezig is. Al deze aanpassingen en veranderingen zullen aan deze website worden toegevoegd op een moment dat ImQuSo vindt dat het daar voor geschikt is.
ImQuSo mag ook op elk tijdstip veranderingen, verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen, in deze voorwaarden en condities, de informatie, namen, afbeeldingen, plaatjes, logos and iconen die getoond op deze website en services waarna gerefereerd wordt, met of zonder kennisgeving vooraf.
Deze website kan links en/of referenties bevatten naar andere websites. Het Internet wordt onderhouden door duizenden sites overal op de wereld, de informatie, namen, afbeeldingen, plaatjes, logos and iconen die benaderd worden, kunnen buiten de grenzen van deze website liggen en kunnen gaan over informatie waarover ImQuSo geen zeggenschap heeft. Daarom zal, ImQuSo geen verplichting hebben of verantwoording nemen betreffende enige inhoud die afgeleid is van, of benaderd is binnen, door of buiten deze website.
U stemt toe geen informatie toe te voegen, te veranderen, te vervormen of verbeteren, gedeeltelijk of compleet, die getoond wordt door ImQuSo in deze Website.

Website Voorwaarden: privé gegevens

ImQuSo respecteert de privé gegevens van de gebruikers die deze site bezoeken. Er worden geen pogingen ondernomen om bezoekers te identificeren zonder dat zij hiervan in kennis worden gesteld. De volgende beleidslijnen worden toegepast op alle web pagina's die door ImQuSo beheerd worden.
1)Wanneer een bezoeker pagina's bekijkt op deze website, dan zal onze webserver automatisch sommige hardware/software instelling opslaan. We verzamelen deze globale gegevens om te onderzoeken welke pagina's bezocht worden. De meeste gegevens worden automatisch vastgelegd door onze webserver software. Deze informatie wordt verzameld alleen maar voor statistische doeleinden en wordt niet gebruikt om personen te identificeren.
2)Eens in de zoveel tijd, kan ImQuSo een gebruiker vragen om zijn e-mail of post adres te verstrekken om een enquête te houden of om extra diensten aan te bieden (b.v. Abonnement op een tijdschrift, informatie over tentoonstellingen/shows of een e-mail nieuwsbrief). Telkens voordat een bezoeker geïdentificeerd wordt zal ImQuSo de reden voor het verzoek duidelijk maken voordat om de informatie verzocht wordt. Natuurlijk kan zo'n verzoek gehonoreerd of genegeerd worden.
3)Als U zich abonneert op b.v. een nieuwsbrief, dan zult U ook alleen maar die nieuwsbrieven ontvangen waarop U een abonnement heeft. U zult geen andere post ontvangen dan die waar U uitdrukkelijk om heeft verzocht
4) Uw (e-mail) adres zal niet verkocht of verstrekt worden aan anderen.

Website Voorwaarden: Eigendomsrechten

Het materiaal dat getoond wordt op deze Website, inclusief en zonder beperking van alle redactionele materialen, informatieve teksten, foto's, illustraties, kunstwerken en andere grafische materialen, en namen, logos, bedrijfsnamen en service merken, zijn het eigendom van of ImQuSo of andere licentiehouders en zijn beschermd met copyright, bedrijfsnaam en andere eigendomsrechten.
Elk van deze mag getoond en afgedrukt worden alleen maar voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. U bevestigt deze niet te reproduceren, door-te-sturen, te distribueren, te ontleden, te verkopen, te publiceren, te verzenden of verspreiden naar anderen zonder schriftelijke toestemming vooraf van ImQuSo of andere betrokken licentie houders.
Niets van wat zich hier bevindt zal geconstrueerd of herbgeBruikt worden middels implicatie, uitsluiting of anders van elke licentie of recht onder elk patent of merknaam van ImQuSo of anderen in relatie met deze informatie, data, producten en services.

ImQuSo naam banner

ImQuSo 3 veertjes Logo

Het gebruikt van het ImQuSo logo als referentie door bv een link naar deze website is toegestaan.

Maar voor een mogelijk gebruik, moet ImQuSo vooraf toestemming verlenen.